compolovka

Intemus kontinuirano razvija nove edukacije u skladu s trenutnim zahtjevima korisnika. Trenutne edukacije su rezultat dugogodišnje Cisco CCIE ekspertize kako u području školovanja tako i u podršci i implementaciji kompleksnih mreža u service provider i enterprise okolinama.

Prikazan je popis trenutno raspoloživih tečajeva, kao i raspored i cijene.

Moguće da na listi trenutno nema tražene edukacije pa molimo da pošaljete direktan upit u tom slučaju.