Trajanje: 5 dana

Predznanje: Osnove routinga: OSPF-a i BGP-a

Opis: Kroz velik broj praktičnih primjera i teoretsko izlaganje, obrađuju se koncepti i način konfiguracije MPLS-a u Cisco okolini.

Sadržaj:

Uvod u MPLS

Principi rutiranja i proslijeđivanja paketa u IP mreži bez MPLS-a: interior routing protokoli, RIB, FIB

BGP i rekurzivne rute u RIB-u i FIB-u

Lab: RIB/FIB za OSFP i BGP rute

Motivacija uvođenja MPLS-a

MPLS header i MPLS labele

Principi alokacije labela

Principi izmjene i pohrane labela: LDP i LIB

Principi korištenja labela: FIB i LFIB i veza s RIB-om

Lab: Konfiguracija MPLS-a, provjera LDP-a, RIB-a, LIB-a, FIB-a, LFIB-a

Lab: Capture LDP-a, MPLS paketa

MPLS paketi i MTU u core mreži

Lab: Konfiguracija MTU-a

Konvergencija u MPLS mreži kod ispada i vraćanja linka/node-a: mogućnosti poboljšanja

Lab: Konvergencija kod ispada

Lab: Konvergencija kod povrata – LDP sinkronizacija s OSPF-om

MPLS i BGP rute

Lab: Propagacija paketa bez BGP-a u core-u

Ostali MPLS feature-i

MPLS L3 VPN-ovi

Koncepti: VRF

Lab: VRF

Koncepti: P, PE, CE

Virtualizacija u mreži s VRF-ovima bez MPLS-a: mogućnosti i problemi sa skalabilnošću

VRF-ovi sa MPLS-om: label stack

Izmjena VPN labela: MP BGP

RD i route target

Izolirani MPLS L3 VPN

PE-CE routing protokoli i njihove specifičnosti:

statika

Lab: MPLS L3 VPN sa PE-CE statikom

OSPF

Lab: MPLS L3 VPN sa PE-CE OSPF-om

BGP

Lab: MPLS L3 VPN sa PE-CE BGP-om

RIPv2

Lab: MPLS L3 VPN sa PE-CE RIPv2

Složeni MPLS L3 VPN

Miješanje ruta između VRF-ova statičkim rutama (bez MP BGP-a)

Lab: Miješanje ruta između VRF-ova statičkim rutama

Miješanje ruta između VRF-ova sa MP BGP-om

Lab: Model centraliziranih servisa

Lab: Prošireni model centraliziranih servisa

Internet promet u MPLS mreži s L3 VPN-ovima

Koncepti: Internet promet u globalnom routingu/ Internet promet u VRF-u

Lab: Internet promet u VRF-u

MPLS L2 VPN

Koncepti: service instance

Labovi: rad sa service instancama

E-LINE/EoMPLS/AToM/xconnect: koncepti, targetirtana LDP sesija

Lab: xconnect

E-LAN/VPLS: konepti

nehijerarhijski VPLS

- manualni

Lab: manualni nehijerarhijski VPLS

- automatski : s LDP/ s BGP signalizacijom

Lab: automatski nehijerarhijski VPLS sa LDP signalizacijom

Lab: automatski nehijerarhijski VPLS sa BGP signalizacijom

hijerarhijski VPLS

- osnovni

Lab: hijerarhijski VPLS

- redundancija

Lab: redundantni hijerarhijski VPLS