Razvijen je ili je trenutno u razvoju veći broj specijlističkih edukacija.

Edukacije se razvijaju u skladu s trenutnim zahtjevima korisnika i moguće da na listi trenutno nema tražene edukacije pa molimo da pošaljete direktnan upit u tom slučaju.

Također, molimo da pošaljete upit  oko mogućih dodatnih termina vezanih za održavanje edukacije za više polaznika van navedenih termina.

 

Kod tečaja Naziv Trajanje

(dana)

Cijena*

(kn)

Termini 2018

početak:

Intemus-IPNET-V1.0 IP networking 3 6990 9.10, 21.11
Intemus-MPLS-L2L3VPN-V1.0 MPLS za L2 i L3 VPN usluge 5 11990 22.10, 10.12
Intemus-MPLSTE-V1.0 MPLS traffic engineering 4 11990 5.11, 3.12
Intemus-MCAST-V1.0 IP Multicast, v.1.0 4 11990 5.11, 3.12
Intemus-VIRT-NE-V1.2 Uvod u virtualizaciju za mrežne inženjere, V1.2 4 9990 24.9, 26.11
Intemus-OS-INFRA-V1.1 Openstack infrastructure, ver. 1.1 5 11990 17.9, 26.11
Intemus-OS-ESS-V1.1 Openstack essentials, ver 1.1 5 12990 1.10, 17.12
Intemus-OSPF-BGP-V1.0 Routing protokoli u korisničkim i SP mrežama – OSPF i BGP, V1.0 5 11990 15.10, 12.11
Intemus-QOS-V1.1 Implementacija QoS-a u IP mrežama v.1.1 4 10990 5.11
Intemus-SR-V1.0 Segment routing u MPLS mreži v.1.0 3 8990 29.10

 

*Cijene su izražene bez uključenog PDV-a,