Trajanje: 5 dana

Opis: OSPF kao IGP (interior gateway protokol) i BGP kao EGP (exterior gateway protokol) su najčešće korišteni protokoli koje susrećemo u SP i korisničkim mrežama. CIlj ovog tečaja je dati detaljan uvid  rad OSPF- a i BGP-a a kako bi mrežni inženjeri mogli učinkovito implementirati i nadzirati rad ovih protokola u Cisco IOS okolini. Dobro znanje BGP-a bitno je jer se on danas koristi i kao protokol za razmjenu ne samo IPv4 već i ostalih tipova mreža (npr. VPNv4). Tečaj je baziran na IPv4 verziji ovih protokola a razlike za IPv6 date su u posebnom tečaju.

Sadržaj:

OSPF:

Uvod

principi rada

tipovi mreža u OSPF-u: point-to-point, broadcast, NBMA , point-to-multipoint mreže

Single area OSPF

relevantni LSA

SPF algoritam

ponašanje kod promjena u mreži

Multi area OSPF

relevantni LSA

SPF algoritam

ponašanje kod promjena u mreži

Ekstrene mreže

relevantni LSA

Stub area

NSSA

Virtualni linkovi

OSPF autentikacija

OSPF konvergencija

BFD

 

BGP:

Uvod u BGP

zašto BGP

principi rada

Uspostava BGP veze

interne veze

eksterne veze

  uspostava veze između nedirektno konektiranih eksternih susjeda

autentikacija

Ubacivanje mreža u BGP

statički

redistribucijom

Atributi mreže

Primanje mreža kroz BGP

uvjeti prihvaćanja puta

Slanje mreža kroz BGP

pravila

interne veze

externe veze

Osnovna filtriranja mreža

na osnovu prefiksa/na osnovu AS PATH-a

kod slanja/primanja

potreba za clearingom veze i tipovi clearinga

Algoritam odabira puta

Standardni načini podešavanja puta u situaciji korisnik/jedan ili više providera

podešavanje odlaza/dolaza na providerovoj strani

podešavanje odlaza/dolaza na korisničkoj strani

Sumarizacija u BGP-u

manuelna

izvedena komandom

Communities atribut i mogućnosti

Peer grupe

Route reflektori

Ostalo:

BGP multipathing

BGP konvergencija

BGP route(path) dampening

BGP konfederacije – informativno

Design:

BGP u MPLS okružju

IGP  i BGP interakcija

RR design